Udrykninger, Juli 2018

Dato:

Tid:

Alarmeret til: Bemærkninger: Køretøjer/Forbrug:
Nr.
01.07.18 15:07 Bygningsbrand, Egernvej Brand i hegn tæt ved huset. MR1 - Vcon - D1 01/111
04.07.18 11:02 ABA - SCT Jørgens Hospital, Ringgade   MR1 - Vcon 02/112
09.07.18 16:09 112 - Ild i Container , Ringridervej   MR1 -Vcon 03/113
11.07.18 09:45 ABA - Ahlmann skolen., Kongevej.   MR1 - S1 04/114
11.07.18 15:09 112 - Mindre forurening fra FUH , Ellegårdvej/grundtvigsallé Benzin fra motorcykel MR1 05/115
12.07.18 01:12 112 - Brand MC/Knallert, Stråbjergvej Udbrændt knallert. MR1 06/116
12.07.18 12:05 ABA - Sprinkler alarm,Borgen, Østergade   MR1 - Vcon 07/117
12.07.18 13:50 ABA - Center for korttidspladser, Mågevænget Ulkebøl   MR1 - Vcon 08/118
14.07.18 08:44 112 - Naturbrand, halmstak, Dybbøløstenvej 200m2 mark ulmer i en halmstak. MR1 - Vcon 09/119
14.07.18 22:32 112 - Bygningsbrand, Storegade Nordborg Brand i lejlighed. S1 - D1 10/120
18.07.18 01:37 ABA - Helsam, Rønsdam, Ragebøl   MR1 - Vcon 11/121
18.07.18 13:25 112 - FUH - fastklemt/Lastbil/Bus,Broager Kvinde ligger under lastbil, frigørelse Broager M1 -  SDB MR1 12/122
19.07.18 15:40 ABA - skansen, Dybbøl Hallen, Åbenråvej   MR1 - S1 13/123
20.07.18 00:31 ABA - Botilbud, Løvkær, Kær bygade   MR1 - Vcon 14/124
22.07.18 09:09 ABA - Botilbud, Løvkær, Kær bygade   MR1 - Vcon 15/125
23.07.18 12:47 112 - Naturbrand, Mark, Mommarkvej Brand i uhøstet mark, flere hektar,Landmand pløjer et brandbælte. Hørup M1 - Hørup V6 - SDB MR1 - Augustenborb/Bro V3 - D1 - F1 16/126
23.07.18 17:16 ABA - Sønderborg Slot, Sønderbro   MR1 - S1 17/126
25.07.18 21:49 112 - Brand Mc/Knallert, Porsebjerg, stisystem.   Vcon - MR1 - I1 - F1
18/127
28.07.18 22:55 112 - Brand industribygning, Under broen. Forbipasserende havde set meter høje flammer ved rensningsanlægget,Det viste sig at det var afbrændningsfakelen der brænder overskydende gas af. Ingen brand. MR1 - Vcon - D1 - S1 - M1 - F1 19/128
29.07.18 00:19 112 - Brand industribygning, grundtvigsallé. Røg fra bilka, der blev undersøgt alt lige fra bageri til ja....Ingen årsag fundet. MR1 -Vcon - D1 - S1

 
20/129
30.07.18 06:15 112 - Container mindre brand, Løngang   MR1 - Vcon 21/130
31.07.18 16:04 112 - Naturbrand, Mark, Høstet- Græsmark, B.S.Ingemannsvej   MR1 - Vcon 22/131

 

HKS©2018

Under rubrikken køretøjer/forbrug, kan du, hvis der er et billede klikke på dette og se flere fotos fra udrykningen. Der kan dog være enkelte tilfælde

hvor der ikke vises flere fotos, men hvor der tages nogle relevante fotos fra arkivet, for at bringe lidt kolorit på siden de er mærket med en tynd rød ramme.

Er du i tvivl, så kør musen henover billedet, kommer der en hånd, kan du klikke på det.

Kursiv skrift : Opdateres senere på døgnet. Eller når information foreligger.

Alarmeret til: Alarmens nøjagtige ordlyd fra alarm centralen.( kan senere i forløbet ændre sig ).

ISL udkald: udkald direkte fra indsatslederen, hvor han har fået en første melding over sin telefon fra alarmcentralen.

112 : udkald direkte fra alarm centralen.

Assistance: Hvor der bliver rekvireret enten båd, eller andet køretøj til assistance for politi og andet redningsmandskab i kommunen.

ABA: Automatisk brandalarm.   -  

Materiel: HT = Højtryksrør (fast slangerulle der findes på sprøjten). - B-C = De store slanger vi lægger ud. -

Tilbage til Udrykninger

Tilbage til sidste måneds Udrykninger.